At tænke sig...
Der skrives...
Hvis
  • du bruger 4 timer om dagen med at skrive på din kære og dyrbare pc...
  • og du opnår en hastighedsforbedring på 25 % ved at lære 10-finger blindskrift
  • opnår du en besparelse på 1 time om dagen.
    • Med 5 ugentlige arbejdsdage svarer det til 5 ugentlige timer.
    • Med 46 arbejdsuger om året svarer det til 230 årlige timer.
    • Med en arbejdsuge på 37 timer svarer det til godt 6 ugers ekstra ferie om året.

Med 6 daglige timer foran pc'en og en hastighedsforbedring på 50 % bliver det til hele 18 ugers ekstra ferie om året.

Hvad skal du dog bruge al den ferie til?


© Da-Ta-St - Solbakken 29 - 8240 Risskov - www.datast.dk - datast@outlook.dk - Tlf. 4240 8036