Priser pr. april 2018

  • Priserne er éngangspriser. der giver ret til at benytte programmet i al evighed - samt at downloade fremtidige opdateringer. Altså ikke noget med faste årlige udgifter.
  • Maskinskrivning med edb bruges såvel af folkeskoler, gymnasier, handelsskoler, aftenskoler, ungdomsskoler, virksomheder, .... samt af private, der blot ønsker at lære at skrive hurtigt og sikkert.
    Se referenceliste
  • Maskinskrivning med edb sælges til undervisningsbrug med skolelicens, hvilket giver ret til at benytte programmet på samtlige af skolens maskiner på den pågældende adresse. Ligeledes må programmet benyttes privat af lærerne. Der kan også købes en 'Elev- & skolelicens', som også giver eleverne ret til at installere programmet privat. Skolen må selv foretage den fornødne kopiering.
  • Maskinskrivning med edb sælges til virksomheder og private firmaer. Der må installeres i virksomhedens netværk på den pågældende adresse.
Licenstype:
Pris:
A
Undervisningsbrug. Skolelicens: 1.500,- + 5 kr. pr. elev. Fx ved 400 elever:
3.500,-
B
Undervisningsbrug. Elev- & skolelicens: 150 % af skolelicensen.
Fx ved 400 elever:
5.250,-
C
Offentlig Institution
D
Virksomhed / firma - afhængig af antal brugere
E
Enkeltbrugerlicens til privat brug
460,-
F
Programmodulet MaskOpret - læs mere
2.900,-

Licenstype A og B er afhængig af antal elever

Prisberegning for licenstype A og B

Foretag bestilling

Læs lidt mere om prislisten.....

© Da-Ta-St - Solbakken 29 - 8240 Risskov - www.datast.dk - datast@outlook.dk - Tlf. 4240 8036