Blindskrift:
  • Ved at skrive oven i den tekst, som vises på skærmen, tvinges du til at fæstne blikket på skærmen og ikke på tastaturet. Derved er du allerede i gang med at skrive i blinde - altså godt på vej til at lære blindskrift.
10-fingersystem:
  • Øvelserne er opbygget således, at de tager udgangspunkt i ledetasterne. Dermed opnår du en hensigtsmæssig fingersætning, hvor 10-fingersystemet indlæres. Dvs. at hver finger har sine bestemte taster, som kun den må trykke på.
Hurtighed og sikkerhed:
  • Programmet gør opmærksom på, hvis der skrives forkert. Du kan ikke skrive videre, før der er tastet korrekt. Dermed bliver du straks gjort opmærksom på dine fejl og opnår efterhånden stor sikkerhed i tasternes placering.
Motivation:
  • Efter hver øvelse får du straks en bedømmelse af hvor hurtigt, du har skrevet og hvor mange fejl, du har lavet - samt en optælling af, hvilke fejl du har lavet. Alt dette gemmes i en statistik.
Spil:
  • I spillene skriver du ofte benyttede ord og endelser. Dermed lærer du fingrene bestemte bevægelsesmønstre, som ofte bruges. Dette giver hurtighed og sikkerhed. Der er mulighed for at spille på forskellige sværhedsgrader og at kæmpe med andre om at komme på highscorelisterne.
Målgruppe:
  • Maskinskrivning med edb er perfekt for nybegynderen, som skal lære at benytte tastaturet hensigtsmæssigt - og for tekstbehandleren, som ønsker højere hastighed og større sikkerhed.
Forudsætninger:
  • Maskinskrivning med edb er selvinstruerende og kræver ingen forudgående kendskab til edb. Med sin enkle opbygning er der aldrig tvivl om, hvad der forventes af dig. Øvelserne er metodisk opbyggede, således at der fra starten indøves den rette maskinskrivningsteknik, hvilket giver en hurtig og sikker indlæring. Dette virker meget motiverende og gør indlæringen spændende og afvekslende.
  • Maskinskrivning med edb tilgodeser både den målrettede, seriøse bruger, der på egen hånd kan træne øvelserne - men også den bruger, som mere har brug for at få leget sig til færdighederne.
Metodik:
  • Gennem metodisk opbyggede træningsøvelser indlæres tasternes placering og via spil indlæres almindeligt forekommende ord, endelser og sekvenser af bogstaver.
Statistik:
  • Programmet fungerer ved, at der skrives en række øvelser, som gør, at brugeren lærer at benytte tastaturet hensigtsmæssigt. Efter hver øvelse beregnes hastighed og fejlprocent, som gemmes i en statistik. Der er mulighed for at brugerne kan konkurrere indbyrdes, idet resultaterne overføres til en Top20-liste. Dette vil være en oplagt mulighed, hvis programmet benyttes i et netværk.

© Da-Ta-St - Solbakken 29 - 8240 Risskov - www.datast.dk - datast@outlook.dk - Tlf. 4240 8036