Maskinskrivning med edb
- et edb-program til indlæring af 10-finger blindskrift