• Sammen med programmet følger en udførlig installationsvejledning, således at det er meget enkelt at installere Maskinskrivning med edb i et netværk. Der er også en lærervejledning, der nøje forklarer, hvorledes programmet er opbygget. I programmet er indbygget en hjælpefunktion, som viser hjælp til netop det sted, du er i programmet. Hjælpen aktiveres ved at taste på funktionstasten F1.

Skærmdump fra en hjælpeside

© Da-Ta-St - Solbakken 29 - 8240 Risskov - www.datast.dk - datast@outlook.dk - Tlf. 4240 8036