• Her kan underviseren få en oversigt over gennemsnitshastighederne og gennemsnitsfejlprocenterne for klassens elever i Eksamensøvelserne, Skriveøvelser A, Skriveøvelser B og Korrektionsøvelserne.
  • Der beregnes også et gennemsnitsresultat for hele klassen, og resultaterne kan udskrives på printer.
  • Karaktergivningen i Eksamensøvelserne kan gives efter 13-skalaen eller 7-trinsskalaen.


Se passwords Se resultater Opret brugere Flyt brugere Omdøb

© Da-Ta-St - Solbakken 29 - 8240 Risskov - www.datast.dk - datast@outlook.dk - Tlf. 4240 8036