• Administratoren kan oprette brugerne, således at det sikres, at de kommer i den korrekte klasse. Hvis der er indtastet grænseværdier for klassen, vil disse være gældende for visningen af den nyoprettede brugers statistikker.

Administrator Tools - opret brugere Se passwords Oversigt Se oversigt Slet brugere Flyt brugere Omdøb

Læs om MaskOpret til oprettelse af brugere fra en tekstfil

© Da-Ta-St - Solbakken 29 - 8240 Risskov - www.datast.dk - datast@outlook.dk - Tlf. 4240 8036