• I statistikken kan du se, om du har skrevet tilfredsstillende. Her er der indstillet til 'Øvede', og farverne viser:
    Ok
    Tja....
    Om igen

Her vælges øvelse og man kan se resultaterne Statusoplysninger Køber af programmet Top-20 på Internettet Skriveøvelser Korrektionsøvelser Skriv Indstillinger Ordtetris Rulletekster Eksamenstekster Se fejltyper Klassens Top-20-lister Udskriv resultater på printer Hjælp Afbryd programmet Dine resultater Valg af øvelse

© Da-Ta-St - Solbakken 29 - 8240 Risskov - www.datast.dk - datast@outlook.dk - Tlf. 4240 8036