• Her ses grafen for fejlprocenterne for de forskellige taster i alle øvelserne:


 
  • Her ses grafen for de fejl, der er lavet for de forskellige taster i alle øvelserne:

Fejl ved de forskellige taster

 
  • Her ses de fejl, der er lavet for tasten E:

Fejl for tasten E

© Da-Ta-St - Solbakken 29 - 8240 Risskov - www.datast.dk - datast@outlook.dk - Tlf. 4240 8036