• Når du er færdig med at skrive en øvelse, bliver fejlene registreret. Du kan få en samlet oversigt over, hvilke taster der er lavet fejl ved - set i forhold til, hvor mange gange tasten har været aktiveret i alt i alle øvelserne.

 
  • Du kan også få en samlet oversigt over, hvor mange gange, der er lavet fejl ved de enkelte taster - og du kan for hver tast se, hvilke taster du fejlagtigt har tastet.

Oversigt over antal fejl i alle øvelser

 

Og her detaljerne for tasten E

Detaljer for tasten E

© Da-Ta-St - Solbakken 29 - 8240 Risskov - www.datast.dk - datast@outlook.dk - Tlf. 4240 8036