Klassens Highscorelister

  • I spillene Ord Tetris, Rulletekster og i Hovedprogrammet kan du få dit navn på Top20-listen, hvis du har opnået points nok.
  • I spillet Rulletekster kan du vælge mellem forskellige sværhedsgrader: Begyndere, Øvede, Eksperter og Ekvilibrister.
  • I Hovedprogrammet får du points som et resultat af en sammentælleing af alle øvelserne beregnet på baggrund af din hastighed og fejlprocent.
  • Highscorelisterne gemmes klassevis, således at fx 8E kun konkurrerer med andre elever fra 8E.
  • Du kan også forsøge at komme på Internettets Top20-liste i Skiveøvelser A og B samt i OrdTetris.

Highscorelister

© Da-Ta-St - Solbakken 29 - 8240 Risskov - www.datast.dk - datast@outlook.dk - Tlf. 4240 8036