I eksamensteksterne kan du få en bedømmelse efter 13-skalaen eller efter 7-trinsskalaen. På baggrund af din hastighed og fejlprocent udregnes en karakter alt efter, om du ønsker at blive bedømt som 'Begynder', 'Øvet' eller 'Ekspert'. Du kan også blot få vist din hastighed og fejlprocent i de forskellige øvelser. Resultaterne kan udskrives på printer.
Der skrives i 5 minutter, og du kan vælge mellem 2 måder at få rettet øvelsen:
Du kan selv rette dine fejl: Opdager du en fejl, mens du skriver, kan du blot bruge piletasterne og selv rette fejlen. Først når du er færdig med hele øvelsen, bliver dine fejl rettet.
Du kan ikke selv rette dine fejl: Du kan ikke rette en fejl - selv om du skulle opdage den lige med det samme.

© Da-Ta-St - Solbakken 29 - 8240 Risskov - www.datast.dk - datast@outlook.dk - Tlf. 4240 8036