MaskOpret

MaskOpret er et særskilt programmodul, der hører til Maskinskrivning med edb.
Modulet bruges til at oprette brugere på baggrund af data lagret i en tekstfil.

Se demonstrationsvideo

Bestilling af MaskOpret

Modulet kan med stor fordel benyttes, hvis der skal oprettes mange brugere, som man via et andet system har mulighed for at eksportere til en datafil.

Programmet kan hente data fra tekstfiler med et navn i hver linie - eller filer, som er kommaseparerede, semikolonseparerede eller tabulatorseparerede. Fx regnearksfiler eller filer, som er eksporteret fra en database.

Brugernes standardværdier og default password kan bestemmes.

© Da-Ta-St - Solbakken 29 - 8240 Risskov - www.datast.dk - datast@outlook.dk - Tlf. 4240 8036