Indlæring af 10-finger blindskrift

Lær at skrive hurtigt og sikkert blindskrift

Maskinskrivning med edb er et dansk udviklet edb-program til indlæring af 10-fingersystem og blindskrift.

Programmet kan bruges af alle, der på en hurtig og sjov måde ønsker at lære eller at forbedre 10-finger blindskrift - og dermed lære at skrive hurtigt og sikkert på pc.

Der indøves ofte forekommende danske bogstavkombinationer og ord for at give en hurtigere og mere sikker skrivning.

Der udarbejdes udførlige statistikker, så du kan følge din udvikling. Og du kan sammenligne dine resultater med andre brugere af Maskinskrivning med edb.

Der er sjove spil og mulighed for at skrive eksamenstekster og få en bedømmelse efter 7-trinsskalaen eller 13-skalaen - eller blot at få vist din hastighed og fejlprocent.

Spar masser af tid ved tastaturet - lær at skrive hurtigt og sikkert 10-finger blindskrift i løbet af få uger. Blot 10 minutters daglig træning vil forbedre din hastighed væsentligt.

Enkelt, brugervenligt og pædagogisk

Version 7.1 indeholder:
---> 160 træningsøvelser med en klar metodisk opbygning.
---> 45 korrektionsøvelser til afhjælpning af fejl.
---> Engelske og tyske træningsøvelser.
---> Træningsøvelser i det numeriske tastatur.
---> To spil til træning af ofte forekommende ord og endelser.
---> Eksamenstekster - bliv bedømt efter 7-trinsskalaen eller 13-skalaen.


---> Statistik over resultaterne.
---> Evaluering efter hver øvelse.
---> Registrering af fejltyper.
---> Graf for fejltyper.
---> Klassens Top 20 Highscoreliste, hvor der kan konkurreres indbyrdes.
---> Top 20 Highscorelister på Internettet
---> Mange individuelle indstillingsmuligheder.

---> Administrator Tools - et sæt værktøjer til underviseren.
--->
Oversigt over alle brugernes resultater.
---> Mulighed for indtastning af grænseværdier for klasserne.

---> Gratis opdatering via internettet.
---> Indbygget vejledning i programmet ved tast på F1.
---> Lærervejledning, der forklarer programmets opbygning og metodik.
---> Udførlig installationsvejledning.

Se de aktuelle Top20-lister på Internettet:
---> Se Top20 OrdTetris.
---> Se Top20 Skriveøvelser.

Se videosekvenser:
---> Kom i gang med Maskinskrivning med edb
---> Administratorværktøjet MaskTools
---> Find MaskTools password
---> MaskOpret

Tillægsmodulet MaskOpret til oprettelse af brugere:
MaskOpret er et modul, som på baggrund af en tekstfil kan oprette brugere. Er velegnet, hvis der skal oprettes et stort antal brugere, hvis data kan eksporteres fra et andet system.
Læs mere om MaskOpret.

At tænke sig...
De gode gamle dage...

 

 

© Da-Ta-St - Solbakken 29 - 8240 Risskov - datast@outlook.dk - www.datast.dk - Tlf.: 4240 8036
Sidst opdateret den 2. april 2021