Enkelt
Med sin enkle opbygning er det meget let at finde rundt i Maskinskrivning med edb.
Brugervenligt
Programmet er meget let at komme i gang med. Der kræves ingen lange forklaringer. Så snart det er indlært, hvordan brugernavnet findes, er Maskinskrivning med edb selvforklarende. Der kan overalt i programmet tastes på F1-tasten for at få hjælp.
Pædagogisk
Øvelserne er systematisk opbyggede, således at der fra starten læres den rette fingersætning. Der indøves rigtig mange almindelige ord og endelser, således at der ikke benyttes meningsløs tid på at øve ord og bogstavkombinationer, som sjældent eller aldrig bruges.
I spillene OrdTetris og RulleTekster indøves fx primært endelser såsom -ende, -ede,
-erne, .... Dette for at indøve endelsen som en sekvens frem for enkeltstående tastetryk. Fx består endelsen -ende af 4 tastetryk - men ved at øve endelsen rigtig mange gange, kan den tastes som en sekvens (som én bevægelse), således at det føles som 1 tastetryk. Dermed stiger hastigheden selvfølgelig væsentligt.

© Da-Ta-St - Solbakken 29 - 8240 Risskov - www.datast.dk - datast@outlook.dk - Tlf. 4240 8036